แม้จะมีข้อยกเว้น เช่น หมุดกิลเดอร์ของเนเธอร์แลนด์ในยุคก่อน EMU ไปจนถึง Deutsche Mark

แม้จะมีข้อยกเว้น เช่น หมุดกิลเดอร์ของเนเธอร์แลนด์ในยุคก่อน EMU ไปจนถึง Deutsche Mark

ครั้งที่สอง กลัวลอยCalvo และ Reinhart (2000) และคนอื่นๆ ได้เน้นย้ำว่าหลายประเทศที่อ้างว่าอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวไม่อนุญาตให้อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวอย่างเสรี แต่ใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยและการแทรกแซงเพื่อส่งผลต่อพฤติกรรม จากประเด็นที่ถูกต้องนี้ ดูเหมือนว่าพวกเขาจะได้ข้อสรุปสองประการ ประการแรก การอ้างว่าประเทศต่างๆ กำลังย้ายออกจากระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตรึงที่ปรับได้นั้นไม่ถูกต้อง และประการที่สอง ด้วยเหตุผลที่ดี 

ประเทศต่าง ๆ ต่างก็แสวงหาอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ซึ่งพวกเขาสามารถได้รับได้ดีที่สุดผ่านหมุดแข็ง

ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยที่ผู้กำหนดนโยบายส่วนใหญ่ในประเทศส่วนใหญ่จะกังวลกับพฤติกรรมของสกุลเงินเล็กน้อยและอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเล็กน้อยมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ 

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อความมั่งคั่งของพลเมืองภายในประเทศ และต่อการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งอาจมีผลไม่เพียงแต่ทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังมีผลทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการแข็งค่าอีกด้วยดังนั้นนโยบายการเงินในประเทศที่มีระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวจึงมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน แม้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่บ่อยนักสำหรับสหรัฐอเมริกา แต่ก็เป็นเช่นนั้นในกลุ่มประเทศ G-7 อื่น ๆ และสำหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ขนาดเล็ก ในแคนาดา 

การใช้ดัชนีเงื่อนไขทางการเงินเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินนโยบายการเงิน

 โดยพิจารณาจากความเคลื่อนไหวของทั้งอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย ทำให้เกิดผลกระทบของการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนต่อนโยบายการเงินอย่างเป็นทางการ ในประเทศที่ใช้แนวทางการกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อตามนโยบายการเงิน 

การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนจะถูกนำมาพิจารณาในการกำหนดนโยบายการเงิน เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อพฤติกรรมของราคา Floaters อาจเข้าแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนโดยการซื้อหรือขายอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อประเทศเริ่มลอยตัว ก็ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินที่จะปฏิบัติตาม ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่หลายคน (หลายคนถูกบังคับให้เปลี่ยนใจเลื่อมใส) เลือกใช้การกำหนดเป้าหมายตามอัตราเงินเฟ้อ และระบบดังกล่าวดูเหมือนจะทำงานได้ดี และมีอะไรน่าชมเชยมาก 

ตามที่ระบุไว้แล้ว ในกรอบนั้นการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนจะถูกนำมาพิจารณาโดยอัตโนมัติในขอบเขตที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อในอนาคต ซึ่งโดยทั่วไปจะสร้างรูปแบบการคุมเข้มทางการเงินเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่า ซึ่งเป็นการตอบสนองที่คล้ายคลึงกันแต่ไม่จำเป็นต้องมีขนาดเท่ากัน ซึ่งจะดำเนินการหากอัตราแลกเปลี่ยนถูกกำหนดเป้าหมายโดยตรง

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> เว็บแทงบอล / ดัมมี่ออนไลน์